Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca / POS Pokladňa novinky a zmeny

 • 02/2020 SK: Fix Portos 3.10.0 update
 • 01/2020 SK: Podpora účtovania jednoúčelových poukazov na eKasa zariadeniach
 • 10/2019 SK: Podpora zariadeni Elcom eFox eKasa režim
 • 10/2019 SK: Podpora zariadeni Bowa Pegas a Pegassino eKasa
 • 10/2019 SK: Podpora zariadeni Varos FT4000B a FT5000B
 • 07/2019 SK: Podpora zariadenia v ON-Line režime Elcom 50 / 150 / 155 eKasa
 • 05/2019 SK: Podpora zariadenia v OFF-Line režime Elcom 50 / 150 / 155 eKasa
 • 05/2019 SK: Podpora zariadenia iKelp Portos eKasa od NineDigit
 • 05/2019 SK: Podpora zariadenia FiskalPro v režime eKasa
 • 04/2019 SK: Podpora eKasa režimu predaja, rozhranie aplikácie, príprava pre zariadenia
 • 03/2019 CZ: Podpora zmena výpočtu DPH v ČR a ďalších zmien v rámci novely
 • 05/2018 SK: Podpora spojenia cez TCP/IP fiskalneho zariadenia EFox
 • 04/2018 SK: Podpora platobného terminálu Tatrabanky
 • 03/2018 CZ: Pridané nastavenie kvôli zmenám EET, DIČ
 • 03/2018 SK: Podpora platobných terminálov FiskalPRO a ČSOB
 • 01/2018 SK: Podpora fiskalnych zariadení FiskalPRO VX620 a VX575 pre online predaj
 • 05/2017 SK: Podpora 3 daňových hladín.
 • 05/2017 SK: Pridaný výstup tlače potvrdenia o odloženom doklade.
 • 01/2017 CZ: Podpora pre Offline pokladne Euro-50TEi Mini CZ a Euro-150TEi Flexy CZ (programovanie PLU a vyčítanie predaja)
 • 10/2016 CZ: Podpora Českej legislatívy a stým súvisiace zmeny výstupov či jazykovej verzie.
 • 10/2016 CZ: Komunikácia s EET pre CZ
 • 09/2016 CZ: Podpora 3 daňových hladín.
 • 06/2016 CZ: Pridaný výstup tlače potvrdenia o odloženom doklade.
 • 01/2016 Rozšírená podpora IBAN zadávania bankových účtov, import národných XML výpisov zo všetkých bánk.

verzia: 1.36.xxx

Highlights POS Predaj
Možnosť určiť jednotlivo farbu skladovej karty pre interné použitie a zobrazenie v zozname kariet, POS Pokladni a POS Mobile, pre lepšiu orientaciu v navigácii
Highlights POS Predaj
Podpora platobného terminálu Tatrabanky v POS Predaji a POS Pokladni
Highlights Ostatné (nezaradené)
Integrácia s POS Mobile, pre priame obsluhovanie zákazníkov pri stole v reštauráciách, kaviarniach a ďalších zariadeniach v spolupráci s POS Pokladňou
Highlights Ostatné (nezaradené)
POS Info Box mód pre overovanie cien zákazníkmi v predajni, podpora synchronizácie a cenníkov cien a akcií. Je potrebné mať príslušnú licenciu modulu.
Highlights Export / Import
Implementácia úzkej spolupráce s Accellos WMS Warehouse, pre riadenie chodu v rozsiahlich skladoch.
Highlights Odbyt modul, servisné doklady
Možnosť evidovania viacerých zariadení na jednej oprave. Vodné pri evidencii v prevádzkach, kde sa zariadenia tovar berú od zázkaníka vo väčších množstvách a spracúvajú sa ako jeden úkon.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Automatické sťahovanie aktualizácií a notifikácia užívateľa o možnosti inštalácie novej verzie na jeden klik bez potreby znalosti postupov manuálneho sťiahnutia.
Highlights POS Predaj
Synchronizácia cez Cloud medzi jednotlivými POS Pokladňami a centrálou na pozadí bezobslužne.
Highlights Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Cenníky boli rozšírené o možnosť špecifikovania (platnosti) na konkrétny sklad, deň v týždni a časovú platnosť v rámci dňa
Highlights POS Predaj
POS Pokladňa, POS Predaj optimalizované UI pre dotykové zariadenia pre zjednodušený online / offline predaj
Highlights Ostatné (nezaradené)
Prihlásenie užívateľov do aplikácie pomocou identifikačných kariet (RFID, Čiarový kód, Dalas chip, LEGIC)
Detailné informácie o zvyšných úpravách
1.36.1448 Novinka Kontaktný adresár, kontakty
Možnosť definovania viacerých prefixov vernostných kariet. Jednotlivé prefixe treba oddeliť ;
1.36.1440 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť pri príjme na sklad zadávanie množstva v paletách / kartónoch
1.36.1409 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Rozšírené filtre v zozname kariet boli rozšírené a optimalizované aby bolo potreba menej klikov pri ich nastavovaní.
1.36.1409 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových kariet bolo rozšírené hľadanie podľa širších možností podľa Názvu, kódu, PLU, QPLU, EAN, výrobné číslo, dodávateľský kód
1.36.1406 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Ak má užívateľ právo a v doklade nie sú položky viazané na odbytový doklad, tak užívateľ má možnosť meniť väzbu na odbytový doklad.
1.36.1406 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
V zozname finančných dokladov je pridaný filtre na odbytový doklad, aj rýchli v rámci stĺpca zoznamu.
1.36.1406 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
V zozname odbytových dokladov pridaná možnosť zobrazenia viazaných finančných dokladov priamo zo zoznamu a v zozname finančných ako rýchli filter.
1.36.1406 Novinka Adresár, kontakty
Pridané rozšírené užvateľské vlastnosti v kontaktnom formulári
1.36.1406 Novinka Financie (banky, pokladne)
Možnosť zadať pri jednoduchých úhradách pri rôznej mene a vlastnom účte hodnotu 0
1.36.1406 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
H+ladanie v objednavkach aj podľa kontaktu v rámci vyhladávacie poľa, zatial bolo možné v rámci stĺpca v zozname
1.36.1406 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Hľadanie v objednavkach aj podľa kontaktu v rámci vyhladávacie poľa, zatial bolo možné v rámci stĺpca v zozname
1.36.1266 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Doplnený filter na interný dátum vzostupne v zozname odbytových dokladov
1.36.1266 Novinka
Možnosť určiť stromovú štruktúru pre kategórie finančných dokladov, odbytových , servisných a cenníkov
1.36.1264 Novinka POS Predaj
Možnosť určiť na zariadení, ktoré miestnosti má zobrazovať pri POS Predaji, vhodné pri veľkých prevádzkach, prípadne v rámci Cloud a jednotlivých prevádzok
1.36.1264 Novinka POS Predaj
Možnosť určiť na zariadení, ktoré kategórie má zobrazovať pri POS Predaji, vhodné pri veľkých prevádzkach, prípadne v rámci Cloud a jednotlivých prevádzok
1.36.1264 Úprava Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Pri odberateľských finančných dokladoch sa dátum výdaja zo skladu dáva dátum zdanitelného plnenia, ak je rôzny od dátumu vystavenia faktúry. Pri dodacích listoch je použitý dátum vystavenia ako dátum výdaja zo skladu.
1.36.1263 Chyba POS Predaj
Pri naúčtovaní dvoch rôznych položiek s viazanými kartami a následnej úprave a odobratí z jednej z viazanej sa ak bolo nastavené na bonovačke vytlačili obe naviazané ako odobrané. Podmienkou bolo oba položky na jednu bonovaciu tlačiareň a tiež použitie online väzieb na kartách v súvislosti s tlačou bonovačky.
1.36.1250 Novinka Ostatné (nezaradené)
Možnosť použitia pri prihlásení skratiek F2 pre presun do prihlasovacieho mena a F3 do prihlasovacieho hesla.
1.36.1237 Novinka POS Predaj
Možnosť nastaviť pri POS Predaji konrétny druh dodacieho listu, inak sa berie prvý v poradí.
1.36.1237 Novinka Kontaktný adresár, kontakty
Na kontakte v adresári je možnosť nastaviť, aké druhy dokladov sú možné na daný kontakt vytvoriť (Hotovosť, Faktúru, Dodací list, Predfaktúru)[Viac...]
1.36.1237 Novinka
Ak sa dá v nastaveniach uložiť a je nastavený E-shop / POS Mobile, tak sa automaticky vloží synchronizačná úloha pre poslanie nastavení aj do E-Shop / POS Mobile. Nie je tak potrebné explicitne vkladať túto úlohu.
1.36.1230 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Tlač bonovačky pre zákazníka (výdajového lístka) vhodné pre bufety a rýchle stravovania[Viac...]
1.36.1227 Novinka POS Predaj
Možnosť pri tlačových výstupoch nastaviť počet tlačených kópií pre bonovacie tlačiarne ako bonovačku, mincovku, PLU uzávierku. Následne je daný doklad posielaný v nastavenom počte na zariadenie.
1.36.1227 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových kariet, pri filtrovaní na stromové kategórie bol pridaný filter Len vybraná kategória, čo znamená že sú filtrované skladové karty, len tie, ktoré sú priamo viazané na vybranú kategóriu.
1.36.1200 Chyba POS Predaj
Pri pridani stola a následnom hned odobraní bez vypnutia aplikacie aplikácia spadla a stôl bolo možné už následne odobrať.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Možnosť určiť jednotlivo farbu skladovej karty pre interné použitie a zobrazenie v zozname kariet, POS Pokladni a POS Mobile, pre lepšiu orientaciu v navigácii
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Možnosť osamostatniť osobu do nového dokladu (rozdeliť doklad), vybranú osobu cez Shift+Ctrl+F3, alebo tlačidlom Osoba osamost.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Možnosť zlúčiť dva vybrané doklady do jedného. Na detaile stola cez Zlučiť doklady.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Možnosť ukončiť POS Predaj dodacím listom.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Možnosť využitia a použitia rýchlych poznámok v POS Predaji
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Podpora rozlíšení 1600x900 a 1920x1080px
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Podpora nového rozlozenia prvkov kategórií, kariet a položiek pre jednoduchšie a rýchlejšie nahadzovanie položiek s priradením jendotlivých osôb v reštauračnom zariadení.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Podpora platobného terminálu Tatrabanky v POS Predaji
1.36.1200 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť zmeny typu skladovej karty medzi typmi T,P,O,R
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Pri bonovacích a externých zariadeniach sa kontroluje ich stav v rámci nastaveného intervalu, aby sa nekontroloval pred každou tlačou.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Pri spustení POS Predaja je fiskálne zariadenie testované na stav, aby bolo možné oznámiť užívateľovi, že má vykonať dennú uzávierku, ak tak nevykonal riadne po spončení zmeny.
1.36.1200 Novinka POS Predaj
Na skladovej karte je možnosť nastaviť príznak doplnkového textu, ktorý pri POS Pokladni a POS Predaji zabezpečí, že si aplikácia pýta zadanie doplnkového textu ručne, alebo odsnímaním čiarovým skenerom. Následne tento text je pripojený k názvu predávanej položky a tlačený na dokladoch.
1.36.1180 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Pri zadávaní IBAN na kontakt či doklad, tento kód prechádza kontrolou na správnosť zadania a ak užívateľ spraví chybu, tak je upozornený správou. Úprava sa týka prípravy na SEPA bankové príkazy
1.36.1130 Novinka
Rozšírenia (addins) prešli ako súčasť inštalácie a nie je potrebné tak vkladanie z externých súborov. Aktualizujú sa tiež automaticky aktualizáciou. Pridávajú sa v rámci balíčkov v nastaveniach aplikácie, kde sú prístupné na základe licencie.
1.36.1130 Úprava Offline predaj
Pre pokladne modelov Euro 2000T, 500T a 500TX sa pri napĺňaní PLU neposiela záporný stav, len sa nuluje, nakolko nie je technicky možné poslať do pokaldne záporný stav PLU.
1.36.1130 Novinka POS Predaj
V nastaveniach kontrola vyplnenia e-mailu pre e-shop, aby sa vedelo zasielať info o stave e-shopu, ak je npríklad niečo zle nastavené.
1.36.1130 Novinka Online predaj
Možnosť posielania platidla vl.účtu na pokladničný doklad ako zľavu dokladu a tak čeprať kredit z vlastného účtu aj čiastkovo.
1.36.1130 Novinka POS Predaj
Použitie max.hodnoty z vl.účtu zákazníka, ak je doklad vyššej hodnoty.
1.36.1130 Novinka POS Predaj
Možnosť označiť skladovú kartu ako zľavový kupón a využiť tak možnosť zadávania hodnotovej zľavy na doklade. Položka sa na fiskálnom zariadení použije ako zľava.
1.36.1100 Novinka
Pridané užívateľské skupiny pre nastavovanie skupinových práva jednotlivým užívateľom do tejto skupiny zaradenej.
1.36.1075 Úprava POS Predaj
Pri rozdelovaní položiak na miesta ostáva položka z ktorej sa rozdeluje označená
1.36.1075 Novinka POS Predaj
Optimalizácia ovládacích prvkov s rozšírenou podporou Windows 8 a 8.1
1.36.1064 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Možnosť v zozname odbytových dokladov hromadne odovzdať označené doklady do príslušného stavu podľa výberu.
1.36.1064 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Možnosť určiť, ktorý doklad je započítaný do volného kreditu kontaktu, buď jednotlivo, alebo priamo na druhu v nastavniach. Možnosť hromadne meniť započítanie v zozname kontaktov.
1.36.1064 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Možnosť určiť, ktorý doklad je započítaný do volného kreditu kontaktu, buď jednotlivo, alebo priamo na druhu v nastavniach. Možnosť hromadne meniť započítanie v zozname kontaktov.
1.36.1055 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Rozžírená podpora pri EAN-13 a EAN-8 o čítanie dodatkovej časti EAN-2 a EAN-5, ktorá sa používa pre periodiká či šarže.
1.36.1055 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Ak sa zakladá nová skladová karta a je použitý filter na stromovú kategóriu, tak sa táto karta preodznačí
1.36.1055 Novinka Ostatné (nezaradené)
Podpora bezkontaktných kariet s ISO14443A a bankových bezkontaktných kariet, ktoré je tak možné využiť v rámci vernostného systému
1.36.1055 Úprava POS Predaj
Pre POS Predaj prednastavená skrátená intervalová uzávierka a detailnú je možné vykonať cez SHIFT, alebo kombinácia CTRL+U+SHIFT
1.36.1049 Novinka POS Predaj
Pri hľadaní druhu platidla sa prioritne hľadá podľa typu platidla a dokladu, ak ide o refund, hladá sa typ platidla výdaj s daným číslom a opačne. Vhodne pri nadefinovanej HW klávesnici pre ukončenie daným typom platidla, aby bolo možné toto tlačidlo použiť aj pri refunde.
1.36.1038 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Pridané rozšírené nastavenia nad odbytovými druhmi, kde an jednotlivom druhu je možné došpecifikovať chovanie daného dokladu
1.36.1014 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Na tlačovom výstupe príjemky a výdajky doplnené info o viazanom doklade, ak je naviazaný
1.36.1014 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť určenia typu väzby na skladovom doklade, tiež možnosť naň filtrovať
1.36.1014 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Prepočet aj viazaných skladových dokladov prípade existujúcej väzby na iný sklad
1.36.1014 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladovým doklad doplnené stavy vybavenosti pre lepšiu vnútrofiremnú agendu, možnost ich definovania a nastavenia farieb, hromadná zmena
1.36.1014 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Doplnený zámok na skladové doklady, kde je možné zabrániť náhodnej zmene už uzavretých dokladov. Možnosť meniť hromadne a užívateľ musí mať právo na zmenu.
1.36.1014 Úprava Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Doplnený zámok na skladové doklady, kde je možné zabrániť náhodnej zmene už uzavretých dokladov. Možnosť meniť hromadne a užívateľ musí mať právo na zmenu.
1.36.1014 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pridané filtre do zoznamu skladových dokladov
1.36.1014 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladovej príjemke a výdajke bol doplnený pred text a zatext. Možno definovať prednastavené texty pre jednotlivé druhy. Texty sú tlačené na výstupoch
1.36.1014 Úprava Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Doplnený zámok na skladové doklady, kde je možné zabrániť náhodnej zmene už uzavretých dokladov. Možnosť meniť hromadne a užívateľ musí mať právo na zmenu.
1.36.1006 Novinka Kontaktný adresár, kontakty
Boli rozšírené možno nastavovania kontaktov
1.36.997 Novinka Online predaj
Pri zadavaní platidiel sa podla aktuálneho zostatku zobrazuje priamo na zákazníckom dispeji akú sumu treba zaplatit, či priebežne doplatiť alebo aká bude vydaná. Zorbazenie medzisúčtu sa posiela priamo na zariadenie pre zobrazenie pri stlačeni prislušnej klavesovej skratky
1.36.997 Novinka POS Predaj
Možnosť rýchleho rozdelovania položiek dokaldu na jednotlivé miesta, prípadne čiastkovo postupne výúčtovávať položky.
1.36.997 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových kariet doplnené filtre na karty s vylpneným QPLU, s dokumentom, s hlavným obrázkom a s hlavným obrázkom pre POS
1.36.995 Novinka POS Predaj
Automatická tlač bonovačky od prijatej objednávky z POS Mobile
1.36.995 Novinka POS Predaj
Zobrazenie základných cien pre skladovú kartu priamo v zozname výberu skladových kariet. Možnosť nastaviť či vpravo dole, vľavo dole, alebo nezobrazovať.
1.36.995 Novinka POS Predaj
Možnosť nastavenia počtu miest, ktoré sa ponúkajú užívateľovi pri doklade, aby sa jednoduchšie zadávali priamo kliknutím miesta na doklade
1.36.995 Novinka POS Predaj
V úkonoch pokladne možnosť zobrazenia položiek, ktoré boli tlačené na bonovacích zariadeniach. Možnosť zobraziť len stroná a vytlacenie ako zoznam na externom zariadení.
1.36.995 Novinka POS Predaj
Tlač stornovaného množstva na bonovacej tlačiarni.
1.36.995 Úprava POS Predaj
Ukladanie počtov vytlačeného množstva na bonovacích zariadeniach a aj strona na danej položke dokladu
1.36.992 Novinka POS Predaj
Možnosť nastavenia radenia výberu skl.kariet v zozname výberu POS Predaja aj podľa názvu kariet.
1.36.992 Novinka Kontaktný adresár, kontakty
Možnosť nastavenia prednastaveného vl.účtu a jeho nastavení pri zakladaní nového kontaktu. Tiež je možné určiť predvolené pravidlá, ktoré majú byť pridelené. Pri úprave pravidla nastavenie Predvol.
1.36.992 Novinka Kontaktný adresár, kontakty
Možnosť nastavenia predvolených cenníkov, ktoré sa priradia novému kontaktu pri zakladaní. Pri úprave cenníka nastavenie Predvol.
1.36.992 Novinka Online predaj
Možnosť nastavenia nastavenia aby sa odložené doklady po dennej uzávierke dávali do stavu Uzavreté
1.36.992 Novinka Kontaktný adresár, kontakty
V zozname kontaktov pridané stĺpce aktuálneho stavu vl. účtu, kreditu a platobnej disciplíny. Tiež možnosť filtrovania na tieto hodnoty v rozšírenom filtri.
1.36.990 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť určiť dátum ku ktorému sa tlačia cenovky a etikety, aby sa aplikovali príslušné cenníky ak je potrebné si dopredu pripraviť podklady.
1.36.988 Novinka Online predaj
Možnosť nastavenia 5 rôznych snímačov pre On-predaj / POS Predaj / POS Pokladňu
1.36.988 Novinka POS Predaj
Podpora použitia SmartCard pre autentifikáciu užívateľa
1.36.988 Novinka Ostatné (nezaradené)
POS Info Box mód pre overovanie cien zákazníkmi v predajni, podpora synchronizácie, obrázkov a cenníkov cien a akcií. Je potrebné mať príslušnú licenciu modulu.
1.36.988 Novinka POS Predaj
Podpora obrázkov na kategóriách a zozname kariet, tiež farby a módu zobrazenia obrázkov pre lepšiu orientáciu
1.36.988 Novinka POS Predaj
Synchronizaovanie stavu vl.účtu z centráli na jednotlivé pokladne pre informatívny charakter.
1.36.988 Novinka Online predaj
Možnosť ukončenia bločku ako odložený doklad
1.36.988 Novinka Online predaj
Čerpanie z vl. účtu formou platidiel a dokladov infa
1.36.988 Novinka POS Predaj
Podpora viacerých váh (max.5) pri predaji.
1.36.988 Novinka POS Predaj
Možnosť vybrať kontakt hľadaním v zozname. Osoba výber, ak nie je zadané nič vojde do zoznamu kontaktov
1.36.987 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pri výbere položiek do dokladov a pri predaji možnosť nastavenia režimu Kód+ pri ktorom ak zadaný reťazec nenašlo v kódoch, tak sa pokúša ho hladať v EAN, EANBal, PLU, Dod.kód, Vyr.číslo . Vhodné nastavenie ak je k aplikácii pipojený klávesnicový čiarový skener.
1.36.987 Novinka POS Predaj
V rámci synchronizácie s POS Pokladni boli pridané obrázky a dokumenty, ktoré je tam možné centrálne nastavovať v Cloude
1.36.987 Novinka Export / Import
Notifikácia odberateľov pri posielaní do synchronizačných kanálov o úlohách. E-Shop ako klient tak úlohy hneď po naplnení spracuje.
1.36.987 Novinka POS Predaj
Obrázky na kategóriách a skl.kartách
1.36.987 Novinka POS Predaj
Pridané nastavenia možnosti nastavenia zobrazenia stavu na doklade a tlačidla pre zatvorenie dokladu
1.36.987 Novinka
Pridaný export rozšíreného rozboru do XLS v základných rozboroch a doplnený stĺpec dátumu úpravy dokladu do základného exportu do XLS
1.36.987 Novinka
Pridaný export rozšíreného rozboru do XLS v základných rozboroch a doplnený stĺpec dátumu úpravy dokladu do základného exportu do XLS
1.36.987 Novinka Ostatné (nezaradené)
Podpora komunikácie s EFox cez sériový port
1.36.987 Novinka POS Predaj
Pridané práva pre užívateľa, aplikované pri POS Predaji súvisiace s úpravou položiek
1.36.987 Novinka POS Predaj
Textové výstupy odb.faktúry, dodacieho listu a predfaktúry ich tlač na fiskálnom zariadení EFox, prípadne na učtenkových tlačiarniach / termo tlačiarniach
1.36.987 Novinka POS Predaj
Možnosť priamej tvorby dodávateľskej objednávky v rámci POS Predaja a možnú následnú synchronizáciu na centrálu. Potrebné mať licenciu na daný modul.
1.36.987 Novinka POS Predaj
Možnosť nastavenia aktualizácií dokladov v rámci napojenia viacerých POS Pokladní na jednu databázu v rámci siete
1.36.978 Úprava
Úprava el.exportu xml liehu pre colnú správu, kde sa karty s rovnakým čiarovým kódom kumulujú nakoľko môže ísť o zhodné produkty v rôznych baleniach. Pri exporte tak je potrebné ich kumulovať
1.36.976 Chyba Odbyt modul, servisné doklady
Nebolo možné vybrať plombu cez záložku zariadenia, bolo potrebné pridať položku ručne v zozname položiek
1.36.976 Chyba Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V okrajových prípadoch nebolo možné pridávať položky do prevodky za špecifických údajov
1.36.980 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových kariet ak nie je určený sklad, tak sa jednotlivé množstvá na skladoch sčítavajú pre zobrazenie do jednej hodnoty.
1.36.980 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Na skladovej karte je možnosť pridať naraz viacej obrázkov do galérie.
1.36.966 Úprava Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
V zozname cenníkov bolo upravené farebné odlíšenie cenníkov platných v budúcnosti oranžovou a pri filtri na aktívne sa berú tiež do zobrazenia.
1.36.970 Novinka Export / Import
Implementácia úzkej spolupráce s Accellos WMS Warehouse, pre riadenie chodu v rozsiahlich skladoch.
1.36.980 Novinka Odbyt modul, servisné doklady
Možnosť evidovania viacerých zariadení na jednej oprave. Vodné pri evidencii v prevádzkach, kde sa zariadenia tovar berú od zázkaníka vo väčších množstvách a spracúvajú sa ako jeden úkon.
1.36.980 Novinka Odbyt modul, servisné doklady
Pri viacerých zariadeniach na oprave je možnosť označené presunúť v zozname do novej opravy, napríklad kôli zisteniu potreby osobitnej evidencie od hromadného počtu
1.36.980 Úprava Odbyt modul, servisné doklady
Tlačových výstupov pre potreby pri použití viacerých zariadení na oprave
1.36.980 Novinka Odbyt modul, servisné doklady
Na tlačových výstupoch doplnený predtext aj zatext s možnosťou automatických textov a výberu pri nových dokladoch
1.36.973 Novinka Odbyt modul, servisné doklady
Parameter licencia, pre zadanie a zmenu licencie, vhdoné pri situácii, ak nie je možné spustiť aplikáciu z nejakého obmedzenia licenciou a je ptorebné ju zmeniť.
1.36.973 Novinka Odbyt modul, servisné doklady
Parameter licencia, pre zadanie a zmenu licencie, vhdoné pri situácii, ak nie je možné spustiť aplikáciu z nejakého obmedzenia licenciou a je ptorebné ju zmeniť.
1.36.970 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Vystup podkladu pre banku pocita s rucne zadanou sumou uhrady
1.36.972 Úprava Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Na položkách ktoré boli vyúčtované sa dáva spracované množstvo na 0, aby pri práci s databankami a ext. systémami sa po spracovaní údajov a čiastočnom vyúčtovaní pri ďalšom kroku šlo odznova
1.36.972 Úprava Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Možnosť nastavenia, aby pri vyúčtovaní odbytového dokladu aplikácia predpisovala množstvo spracované do účtovaného množstva, inak sa dáva nedodané množstvo.
1.36.963 Úprava Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Pri úlohách sa otvárala najskôr záložka položiek, upravené na záložku údajov
1.36.970 Novinka Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Na dodávateľských dokladoch je možnosť určenia dátumu a sumy úhrady pre plánovanie úhrad.
1.36.963 Úprava Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Kontrola množstva pri zápožičkách a upozornenie užívateľa, aby boli aj výrobné čísla tlačené na výstupoch
1.36.963 Chyba Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Pri úprave finančného dokladu s položkami s výrobnými číslami sa zle zobrazovalo len prvé výrobné číslo na všetkých položkách.
1.36.963 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť nastavenia užívateľom veľkosť dolnej časti vo formulári stromových kategórií pre robrazenie viacerých riadkov zaradenia skladovej karty
1.36.970 Novinka
Prednastavenie konštantného symbolu pre dodávateľské doklady, ak nebol vyplnený pri zadávaní.
1.36.963 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť exportu stavu skladu k vybranému dátumu do Excelu, vykonáva sa pravám tlačidlom na Export v zozname skladových kariet.
1.36.963 Chyba Online predaj
Nebolo možné vykonať refund v predaji pri skladových kartách s výrobnými číslami, bolo potrebné ho vykonať v zozname dokladov
1.36.970 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Odbytové doklady boli rozšírené o možnosť uzamkýnania proti úprave.
1.36.962 Úprava Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Optimalizácia zápisu rezervovaného množstva, objedávaného a odloženého pre nové položky dokladu a tiež pre upravované položky.
1.36.962 Novinka Odbytový modul (objednávky, ponuky, zákazky, zápožičky)
Pri zobrazení rezervovaného a ojednaného množstva bol doplnený stĺpec dátumu plánovanej expedície pre jednoduchší prehľad
1.36.961 Chyba Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri skladovej karte typu receptúra v receptúre ak vstupovala viazaná receptúra v nie jednotkovom množstve, tak sa zle automaticky predpočítavala skladová cena a bolo ju potrebné užívateľom ručne upraviť.
1.36.960 Novinka POS Predaj
Možnosť určenia úrovne zápisu o úpravách objednávok do histórie udalostí.
1.36.960 Novinka POS Predaj
Možnosť určenia či sa majú automaticky ukladať rozpracované doklady, pri obchodnej prevádzke s velkým obratom a zabezpečením UPS sa vypnutím zrýchluje užívateľský komfort a z histórie nie je potrebné ukladať rozpracované doklady.
1.36.960 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Formulár a tlačový výstup obalového konta upravený pre rozšírené filtrovanie a podrobnejšie zobrazenie údajov o záznamoch.
1.36.960 Chyba
V základných rozboroch v kumulovanej obratovej súpiske neskumulovávali sa skladové výdaje.
1.36.960 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových dokladov sa počíta s právom či užívateľ môže vidieť skladové ceny a tiež na tlačových výstupoch.
1.36.960 Chyba Ostatné (nezaradené)
Nebolo možné využiť funkciu vytvorenia cenníka ako kópie z existujúceho.
1.36.959 Novinka Online predaj
Možnosť nastaviť zobrazenia mena užívateľa / pokladníka na pokladničnom doklade.
1.36.958 Úprava Finančné doklady (faktúry, dodacie listy, dobropisy, pokladničné doklady)
Pri výbere bankového účtu pri novom finančnom doklade, brané v úvahu aj príznak prednastavený ako preferovaný účet
1.36.958 Novinka POS Predaj
Pridaný filter na odložené pokladničné doklady do zoznamu histórie dokladov.
1.36.958 Novinka POS Predaj