Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 54
Vrátenie tovaru (storno) postupným účtovaním položiek so záporným množstvom v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Všeobecný opis Funkcionalita synchronizácie POS Pokladní cez internet je zabezpečovaná nasledovnými technológiami: Aplikácia iKelp Predajca, ako centrálne skladové hospodárstvo a obchodný systém ( variant iKelp Predajca Cloud) Aplikácia iKelp Predajca - dotykový POS predaj, ako pokladničné miesto na... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca (alebo iKelp Predajca Enterprise s iKelp Predajca Modul dotykový predaj a prípadne s iKelp Predajca Modul Worker) . Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre iKelp Predajca- dotykové rozhranie rpedaja a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladu ( Kód... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca Enterprise, v prípade riešenia iKelp Predajca Cloud je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie služby Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre centrálu a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladov pre jednotlivé pobočky ( Kód skladu , Zdieľanie... Viac...
V tomto návode je popísané vytvorenie stolov a miestností, ako aj ich editácia v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Návod na nastavenie a používanie výdajky pre zákazníka v dotykovom predaji aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Článok popisuje popis scenárov a ich riešení ktoré môžu vzniknúť v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp predajca. Viac...
Článok popisuje zmenu režimu (zamerania) práce na predajnom mieste a z toho vyplývajúce nastaenia zobrazenia položiek. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie fiskálnej tlačiarne ako bonovačky. Viac...
Článok popisuje prácu s dodávateľskými objednávkami vytváranými na POS Pokladni a následne naskladnenie tovaru priamo z objednávky. Viac...
Článok popisuje možnosť dodatočnej zmeny zaradenia skladových kategórií. Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia pre možnosť kombinovania kladných a záporných položiek na dokladoch. Viac...
Článok popisujúci potvrdenie alarmu na fiskálnom zariadení. Viac...
V tomto článku je popísaný postup pre vykonanie ranného vkladu do pokladne v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonáme v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca dennú uzávierku. 3gp40surol2 Viac...
Možnosti pridanie položky na účet alebo otvorený stôl podla PLU, názvu, kódu ... Viac...
V tejto videolekcii máme vysvetlené ďalšie možnosti ukončenia predaja hotovosťou v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. 0msb4ar4xtp Viac...
V tejto videolekcii máme vysvetlené ukončenie predaja stravným lístkom. V druhej polovici videa je znázornený scénar s výdavkom hotovosti pre zákazníka v prípade doplatku hotovosťou. tt0igrvwpmj Viac...
V tejto videolekcii máme znázornený scénar platby stravnými lístkami s doplatkom v hotovosti s výdavkom. vslfeclxqoh Viac...
V tejto videolekcii vysvetľujeme ako si v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca zobrazíte predané PLU položky. Výstup je možné vytlačit priamo na fiskálnej tlačiarni. bqpmwrnsc0k Viac...
V tomto návode je popísaný postup rozdelenia otvoreného účtu na samostatné účty. Viac...
V článku je popísaný presun otvoreného účtu (dokladu) na iný stôl. Viac...
V tomto článku je popísané zlúčenie dokladov (otvorených účtov) v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
V tomto inštruktážnom videu máme vysvetlené ako nastaviť skladové kategórie aby sa správne zobrazovali v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca. 3w1ui3dnmzk Viac...
V tomto článku je popísaný postup a nastavenia pre možnosť predaja váženého tovaru s automatickým odpočítaním hmotnosti obalu / misky. Viac...
Tento návod popisuje možnosť zaevidovania platby v aplikácii iKelp POS Pokladňa. Viac...
Videonávod, ktorý vysvetľuje ako v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca vyberiete kontakt (odberateľa) z adresára kontaktov. Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené najčastejšie spôsoby ako v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca ukončíme predaj v hotovosti. V druhej polovici videa je vysvetlené ukončenia predaja v hotovosti a so zobrazením výdavku pre zákazníka. Viac...
V tomto článku je popísaný postup refundácie dokladu v iKelp POS Pokladňa. Viac...
Návod popisujúci predaj a vyúčtovaniu uplatnenie jednoúčelových poukazov v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj. Viac...