Pokladňa a Sklad
 

Porovnanie edícií iKelp Predajca Cloud

Hľadáte informácie o cenách? Detaily nájdete v Cenníku.

Mini 40,80 €
Standard 46,80 €
Advanced 58,80 €
Kúpiť Kúpiť Kúpiť
Cenníky a stromové kategórie
Umožňuje vytváranie akciových alebo odberateľských cenníkov a kategorizáciu tovarov do stromovej hierarcie (kategórie, podkategórie, ...)
Áno
Áno
Áno
*Databanky
*Vyžaduje príslušné technické prostriedky pre zabezpečenie komunikácie s dátovým terminálom. Umožňuje komunikáciu s dátovými terminálmi CPT-8000/8001 a CPT-8300, ktoré slúžia na realizáciu automatizovanej inventúry. Ďalej je možné importovať položky do dokladov v aplikácii.
-
Áno
Áno
Banky
Tento modul umožňuje elektronickú komunikáciu s bankami: automatizovaný import výpisov a párovanie úhrad ako i generovanie podkladov pre úhrady cez internetbanking.
-
Áno
Áno
Editor reportov
Úprava výstupných zostáv vybraných dokladov, cenoviek a etikiet.
-
Áno
Áno
Skladové hospodárstvo
Príjem, výdaj, skladové karty a súvisiace funkcionality.
Áno
Áno
Áno
Výroba a receptúry
Realizácia výroby a vysporiadavanie receptúr. Táto funkcionalita je využiteľná v reštauráciách a kaviarňach ale aj na rôzne iné účely.
-
Áno
Áno
Inventúry
Umožňuje vytváranie inventúr na jednotlivých skladoch.
Áno
Áno
Áno
Rozš. rozbory a výkaz alkoholu
Rozšírené rozbory a výkaz alkoholu umožňujú vytváranie rôznych štatistík predaja a skladového hospodárstva ako i výkaz a evidenciu SBL v zmysle príslušných právnych noriem.
Áno
Áno
Áno
Fakturácie a dokumenty
Umožňuje vytváranie daňových dokladov: Faktúry, dodacie listy, prefaktúry, dobropisy - odberateľské aj dodávateľské. Zároveň umožňuje pripájanie dokumentom k dokladom, skladovým kartám alebo kontaktom.
Áno
Áno
Áno
Max. počet skladov
Definuje maximálny počet skladov, ktoré je možné založiť a evidovať v aplikácii.
1 v celej databáze
3 krát POČET užívateľov
5 krát POČET užívateľov
*Max. počet OFF-LINE pokladní
*Synchronizované iKelp Elcom Pokladne cez internet naviac vyžadujú službu iKelp Synchronizačný server.
1 v celej databáze
3 krát POČET užívateľov
5 krát POČET užívateľov
Aktualizácie aplikácie
Prevádzkovateľ služby iKelp Predajca Cloud zabezpečuje aktualizáciu aplikácií a správu virtuálnych aplikačných serverov. Táto služba už zahrnutá v mesačnom poplatku.
Zahrnuté v mesačnom poplatku
Zahrnuté v mesačnom poplatku
Zahrnuté v mesačnom poplatku
Elektronický výkaz alkoholu VO
Zabezpečenie exportu elektronického výkazu alkoholu, ktorý sa odosiela na stránku colnej správy.
-
-
Áno
Financie
Sledovanie bankových účtov a pokladní - peňažné denníky.
Áno
Áno
Áno
Kredit FA a sled. splatnosti
Modul Kredit na faktúry a sledovanie splatnosti umožňuje regulovať objem otvorených pohľadávok na odberateľov a zároveň Vás chráni pred dodatočnou fakturáciou na neplatičov.
-
-
Áno
Kreditné a bonusové systémy
Prinášajú Vám možnosti evidencie zákazníkov a aplikovanie rôznych motivačných nástrojov pre zvýšenie vernosti a obratov zákazníkov.
-
Áno
Áno
Odbyt (CRM)
Odbytové a dodávateľské doklady: objednávky, ponuky, zápožicky, úlohy, cenové dopyty, dodávateľské objednávky a ďalšie.
Áno
Áno
Áno
ON-LINE Predaj
Umožňuje priamy predaj na podporované fiskálne zariadenia rovno z aplikácie.
Rozšíriteľné (lic. na zariadenie)
Rozšíriteľné (lic. na zariadenie)
Rozšíriteľné (lic. na zariadenie)
POS Pokladňa
Dotykový predaj v obchodnom alebo reštauračnom režime.
Áno
Áno
Áno
Servis
Komplexná agenda servisných opráv, sledovanie stavov, tlač dokladov a potvrdení, ktoré sa používajú v rámci servisnej agendy.
-
Áno
Áno
Textové výstupy
Tlač rôznych dokladov ako napriklad faktúry, dodacie listy, objednávky, bonovačky, doklad o čerpaní kreditu na nefiskálnej účtenkovej tlačiarni.
-
Áno
Áno
Tlačiarne štítkov
Podpora špecializovaných tlačiarní etikiet s jazykom ZPL.
-
-
Áno
Užív. vlastnosti a rozšírenia
Užívateľské vlastnosti a rozšírenia umožňujú obohatiť Vašu databázu o rôzne špecifiické informácie, ktoré je možné využiť napríklad pri prevádzkovaní internetového obchodu - zákazníci môžu filtrovať tovary podľa rôznych vlastností.
-
Áno
Áno
Variácie, alt., odporúčania
Variácie, alternatívy a odporúčania sú najčastejšie využívané pri prevádzkovaní internetového obchodu.
-
Áno
Áno
Veľkosť databázy
256 MB
512 MB
1GB (rozšíriteľné)
Výrobné čísla
Sledovanie výrobných čísel tovarov pri príjme, pri predaji a ich tlač na dokladoch.
-
Áno
Áno
Worker
Modul, ktorý zabezpečuje vykonávanie automatizovaných úloh v systéme.
-
Áno
Áno
XML/XSLT Rozšírenia
Rozširenie importov a exportov dokladov a údajov do/z aplikácie. Tento modul využijete na komunikáciu medzi systémami.
-
-
Áno
Kúpiť Kúpiť Kúpiť